På eget bevåg

Enligt uppgifter på nätet ska Långbrottstugan ha uppförts som jaktstuga I början av 1900-talet. Svenska turistföreningen ska 1935 eller 1936 ha skrivit ett avtal om att stugan skulle hållas öppen för fjällvandrare.  Fram till 1962 fungerade den som en ”STF-stuga”.

Långbrottstugan står på ofri grund. Det är staten (Statens fastighetsverk) som äger fjällområdet. Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltare.

Vi som är Långbrottstugans vänner vill att stugan även i fortsättningen ska vara öppen för allmänheten och att den inte ska förfalla. På eget bevåg har vi satt dit fönster och en löst monterad ytterdörr, som tyvärr har försvunnit (se mer info under nyheter).

IMG_0886 

Vännerna

till NYHETER

/.